پروژه مجتمع تجاری عمار
مکان: شهرستان ارومیه
مساحت کلی: 2500 متر مربع
نوع کاربری: تجاری
تعداد و ظرفیت دستگاه های اجرا شده: 5 دستگاه GHP پاناسونیک، هر کدام به ظرفیت 71 کیلو وات
نوع پنل های داخلی: پنل های سقفی کاستی
توضیحات:
پروژه دی کلینیک تدبیر
مکان: شهرستان ارومیه
مساحت کلی: 1900 متر مربع
نوع کاربری: کلینیک
تعداد و ظرفیت دستگاه های اجرا شده: 4 دستگاه GHP پاناسونیک، هر کدام به ظرفیت 71 کیلو وات و سه دستگاه EHP پاناسونیک شامل دو دستگاه به ظرفیت 33.5 کیلو وات و یک دستگاه به ظرفیت 28 کیلو وات
نوع پنل های داخلی: پنل های سقفی کاستی، داکتی فشار متغیر، دیواری و هواساز پرفشار با قابلیت تامین هوای تازه
توضیحات:
پروژه مجتمع تجاری دیاکو
مکان: شهرستان قزوین
مساحت کلی: 5400 متر مربع
نوع کاربری: تجاری
تعداد و ظرفیت دستگاه های اجرا شده: 6 دستگاه GHP پاناسونیک، هر کدام به ظرفیت 85 کیلو وات و دو دستگاه EHP پاناسونیک هر کدام به ظرفیت 28 کیلو وات
نوع پنل های داخلی: پنل های سقفی کاستی
توضیحات:
پروژه انبار محصولات شرکت پنبه ریز
مکان: تهران
مساحت کلی: 1200 متر مربع
نوع کاربری: انبار محصولات آرایشی، بهداشتی
تعداد و ظرفیت دستگاه های اجرا شده: 3 دستگاه GHP پاناسونیک، هر کدام به ظرفیت 71 کیلو وات
نوع پنل های داخلی: پنل های داکتی فشار متغیر
توضیحات:
پروژه ساختمان شماره 2 شرکت گاز مشهد
مکان: مشهد
نوع کاربری: اداری
تعداد و ظرفیت دستگاه های اجرا شده: 1 دستگاه GHP پاناسونیک به ظرفیت 71 کیلو وات همراه با مبدل (Hydronic System)
نوع پنل های داخلی: فن کویل آبی
توضیحات:
پروژه ساختمان مهندسی سامان
مکان: اراک
مساحت کلی: 2800 متر مربع
نوع کاربری: اداری
تعداد و ظرفیت دستگاه های اجرا شده: 4 دستگاه GHP پاناسونیک، هر کدام به ظرفیت 71 کیلو وات همراه با میدل (Hydronic System)
نوع پنل های داخلی: فن کویل آبی
توضیحات:
پروژه مجتمع طباطبائی
مکان: اصفهان
نوع کاربری: مسکونی
تعداد و ظرفیت دستگاه های اجرا شده: 1 دستگاه GHP پاناسونیک به ظرفیت 71 کیلو وات همراه با میدل (Hydronic System)
نوع پنل های داخلی: فن کویل آبی
توضیحات:
پروژه شرکت ایپکو (شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو)
مکان: تهران
تعداد و ظرفیت دستگاه های اجرا شده: 1 دستگاه GHP پاناسونیک به ظرفیت 71 کیلو وات همراه با میدل (Hydronic System) به منظور تأمین سرمایش اتاق های آزمون موتور
نوع پنل های داخلی: فن کویل داکتی
توضیحات: