پنل های داخلی

یونیت کاستی سقفی چهار طرفه

⦁    یونیت کاستی سقفی چهارطرفه با قاب 950 × 950 mm، مجهز به پمپ drain داخلی و موتور فن DC به منظور کاهش صدا و جریان هوای 360 درجه به منظور توزیع بهینه هوا

 یونیت کاستی سقفی دو طرفه

⦁    یونیت سقفی دو طرفه مجهز به پمپ drain داخلی و فلاپ اتوماتیک به منظور توزیع بهینه هوایونیت ایستاده فن کویلی

⦁    یونیت کاستی سقفی چهارطرفه با قاب 950 × 950 mm، مجهز به پمپ drain داخلی و موتور فن DC به منظور کاهش صدا و جریان هوای 360 درجه به منظور توزیع بهینه هوا

 یونیت فن کویلی توکار

⦁    مناسب برای نصب در فضاهای پیرامونی اتاق به صورت توکار و با قابلیت اتصال لوله های گاز مبرد از هر دو سمت دستگاه و فیلترهای قابل تعویض

 یونیت داکتی کم فشار Slim

⦁    مناسب برای نصب در هتل ها و دفاتر کوچک، مجهز به پمپ Drain داخلی و موتور فن DC به منظور کاهش صدا و مصرف کم، فشار استاتیک 30 پاسکال، مناسب برای نصب در مواردی که فضای محدودی از سقف کاذب در دسترس می باشد. ( ارتفاع پنل در تمامی مدل ها 20 cm می باشد.)

 یونیت داکتی فشار متغیر

⦁    ⦁ یونیت داکتی فشار متغیر با فشار هوای خروجی 70 تا 100 پاسکال، مناسب برای کاربردهایی که نیاز به کانال کشی دارند. مجهز به پمپ Drain داخلی، کم صدا، با قابلیت تعویض فیلترهای هوا

 یونیت داکتی پرفشار

⦁    ⦁ مناسب برای کاربردهایی که کانال کشی های طولانی با فشار استاتیک بالا (تا 216 پاسکال) مورد نیاز می باشد، مجهز به موتور فن DC به منظور کاهش صدا و مصرف کم

 یونیت داکتی با هوای تازه

⦁    مناسب برای کاربردهایی که تامین هوای تازه با کانال کشی های طولانی با فشار استاتیک بالا (تا 260 پاسکال) مورد نیاز می باشد، مجهز به موتور فن DC به منظور کاهش صدا و مصرف کم


یونیت دیواری

⦁    مناسب برای نصب در دفاتر و کاربری های تجاری کوچک، قابلیت توزیع اتوماتیک هوا، پنل جلویی قابل شست و شو، سبک، عملکرد ساکت